”Forsikringstager lades ikke alene i et sundhedsvæsen, som ofte opleves både komplekst og uoverskueligt”

Forsikrings- og pensionsselskaber

Et forløb kan forsinkes og kompliceres, når forsikringstager har parallelle undersøgelses- og behandlingsforløb på samme tid, i samme eller flere forskellige forsikrings- og pensionsselskaber

KONTAKT OS

Brug KALACARE

Vi guider jeres forsikringstagere og pårørende trygt og hurtigt gennem undersøgelses- og behandlingsforløbet, uanset om den enkelte forsikringstager lider af en kritisk sygdom, tab af erhvervsevne eller gør brug af sin sundhedsforsikring. Jeres skadebehandlere arbejder professionelt og målrettet for, at forsikringstagerne kommer godt og hurtigt gennem sygeforløbet og tilbage i arbejde. Efter vores erfaring, er indsatsen imidlertid ikke altid tilstrækkelig, når det tages i betragtning at mange ofte har multiple diagnoser, hyppige kontakter til både det offentlige og private sundhedsvæsen, samt har været ramt af sygdom og sygemelding i en længere periode.

Skadebehandlernes forlængede arm

KALACARES faglige indsigt og ekspertise vil guide jeres forsikringstagere sikkert og trygt gennem deres undersøgelses- og behandlingsforløb, der kræver en ekstra indsats. Vi holder forsikringstager i hånden, og ved vores fysiske tilstedeværelse i forsikringstagers nære miljø, går vi forrest og agerer som ambassadører i kontakterne med sundhedsvæsenet.

Vi minimerer fejl og misforståelser, samt optimerer jeres forsikringstageres undersøgelses- og behandlingsforløb. Derudover sikrer vi jeres forsikringstagere ro og tryghed, så de har overskud til- og er motiverede for hurtigt tilbagevenden til arbejdet. Som forsikrings- og pensionsselskab sparer I derved både tid og ressourcer, når vi agerer som sagsbehandlernes forlængede arm i praksis.

Læs mere her om vores ydelser

Kvalitativt supplement

KALACARE er et kvalitativt supplement til de allerede eksisterende ordninger, hvor der er brug for en ekstra og professionel faglig indsats i forsikringstagers nærmiljø, og i den direkte kontakt med sundhedsvæsenet.

Vi lægger vægt på at jeres forsikringstagere er i centrum for vores indsats, og vi vil altid agere loyalt i forhold til samarbejdet og de aftaler, som vi har indgået med jer som forsikrings- og pensionsselskab.

Læs mere her om os