”Det regionale sundhedsvæsen er præget af høj faglig kvalitet og effektivitet, men der kan gøres mere for at sikre gode patientoplevelser og sammenhængende patientforløb”
Citat: Danske Regioner

Hvem er vi

I KALACARE fokuserer vi 100% på den overordnede koordinerende indsats med henblik på at sikre de gode patientoplevelser og sammenhængende patientforløb. Vi tilbyder derfor ikke at yde traditionel, instrumentel sygepleje, men samarbejder med andre kompetente virksomheder, som har dette som deres ekspertise

KONTAKT OS

KALACARES kompetencer og faglighed favner bredt

Vi er uddannede sygeplejersker, og har begge 25 års erfaring. Vi har en indgående indsigt i sundhedsvæsenet, herunder kirurgiske og medicinske specialer, undervisning, koncept- og organisationsudvikling samt ledelse.

Erfaring

Vi har bevæget os både i det offentlige og private sundhedsvæsen, herunder hospitaler i Region Hovedstaden, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen samt social- og sundhedsuddannelserne. Derudover har vi erfaring fra privat psykiatrisk klinik samt assistance virksomheden SOS International og Danmarks største udbyder af sundheds- ydelser, Falck Healthcare. Endelig har vi erfaring fra forsikrings- og pensionsbranchen, hvor vi har haft fokus på sundhedsydelser som en del af pensionsordningerne.

Uddannelser

Vi har kvalificeret videreuddannelse, herunder mMBA i organisationsudvikling og ledelse, certificeret projektlederuddannelse, diplom i gruppepsykologi, videnskabsteori samt organisationsudvikling, pædagogisk indsigt og formidling, kommunikation, kundeorienteret lederskab samt uddannelse indenfor pension og forsikring.