Manglende sammenhæng i undersøgelses- og behandlingsforløb øger risikoen for utilsigtede hændelser, aflysninger, længere indlæggelsestider og genindlæggelser”

Klinikker og hospitaler

Navigation i sundhedsvæsenet

KONTAKT OS

KALACARE guider jeres patienter og pårørende trygt og hurtigt gennem deres undersøgelses- og behandlingsforløb uanset diagnosen. Det er svært og ressourcekrævende at forstå sin aktuelle sygdomssituation, samt bevare overblikket og navigere i sine kontakter med sundhedsvæsenet, når man rammes af sygdom.

Sammenhæng for patient og pårørende

KALACARE sikrer overblik og tryghed hos patienten og pårørende, samt minimerer fejl og misforståelser. Vi agerer som et bindeled mellem det offentlige og private sundhedsvæsen, hvor patienterne ofte har parallelle forløb eller henvises mellem specialer. Koordinering er afgørende for patientens oplevelse af at have et sammenhængende undersøgelses- og behandlingsforløb. Vi sikrer at patienten og pårørende ikke oplever at undersøgelses- og behandlingsforløbet starter forfra eller forlænges.

KALACARE arbejder i marken

Vi er et kvalitativt supplement i de patient- og pårørende forløb, hvor der er brug for en ekstra og professionel faglig indsats i patientens nærmiljø, og i den direkte kontakt med sundhedsvæsenet.

Vi koordinerer og følger op på kontakterne med sundhedsvæsenet, samt holder patienten og pårørende i hånden hele vejen hvor der er brug for det. For jer skaber det værdi ved at de lægefaglige ordinationer og instrukser følges og efterleves i praksis, og at patienterne møder velforberedte til undersøgelse og behandling.

Læs mere her om vores ydelser

Patienten og pårørende i centrum

KALACARE lægger vægt på at jeres patienter og pårørende er i centrum for vores indsats, og vi vil altid agere loyalt i forhold til samarbejdet, og de aftaler vi har indgået med jer.

Læs mere her om os