Brug os, når du er ramt af sygdom, og har behov for hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet”

Klient

Vi skaber overblik og tryghed, og har mange muligheder for at hjælpe dig

KONTAKT OS

Bisidder

Vi tager med dig, støtter og vejleder dig eksempelvis til lægesamtalen

Skal du til samtale omkring dit undersøgelses- og behandlingsforløb, og føler dig utryg eller nervøs for du ikke forstår, hvad lægen fortæller dig?

I de situationer, som kan have stor betydning for dit liv, kan vi deltage i samtalen sammen med dig. Vi forstår det faglige sprog og er en sikkerhed for du ikke risikerer at overse noget vigtigt. Vi følger op sammen med dig efter samtalen, så du føler dig tryg og afklaret.

Journalgennemgang

Vi læser journalen sammen med dig

Har du været til undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet og oplever det svært at læse og forstå hvad lægen skriver i din journal, eller er du nervøs over indholdet?

Vi gennemgår journalen sammen med dig, oversætter det faglige sprog samt følger op med dig i forhold til det, lægen skriver. Du opnår indsigt og overblik over dit eget sygdomsforløb.

Klagesager

Vi guider dig under dit klageforløb

Er du utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget og gerne vil indgive en klage til Styrelsen for Patientklager, eller har du mistet overblikket over din igangværende klagesag?

VI guider dig igennem sagsbehandlingens faser, tidsfrister, og hvad du kan forvente under forløbet. Ved at vi støtter dig under hele klageforløbet så du følger de rigtige procedurer, oplever du sikkerhed i den ressourcekrævende situation, det er at være i, når man føler sig fejlbehandlet.

Undersøgelse og behandling

Vi guider dig før, under og efter din undersøgelse eller behandling

Skal du gennemgå en undersøgelse eller behandling, føler dig utryg og er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig?

Vi sikrer, du forbereder dig korrekt efter lægens anvisninger og ordinationer. Såfremt du har brug for det, følger vi med dig til undersøgelsen eller behandlingen. Giver lægen dig efterfølgende anvisninger til dit videre forløb, følger vi op herpå sammen med dig. Du opnår et kvalitativt forløb, når lægens anvisninger og retningslinjer bliver fulgt korrekt.

Operation

Vi guider dig før, under og efter dit operationsforløb

Skal du gennemgå en operation, og er utryg ved, hvordan du forbereder dig op til operationen samt hvordan du forholder dig efterfølgende?

Vi gennemgår lægens anvisninger med dig så du møder velforberedt op til operationen, og føler dig tryg. Vi følger gerne med dig på operationsdagen, og er der også sammen med dig efter operationen, så vi sikrer at lægens anvisninger og ordinationer bliver fulgt. Har du brug for det, deltager vi også gerne med dig i de planlagte efterkontroller. Ved at vi guider og støtter dig under dit operationsforløb, oplever du tryghed samt at unødige komplikationer og forsinkelser opstår.

Hånd i hånd hele vejen

Et unikt og skræddersyet forløb

Gennemgår du et vanskeligt undersøgelses- og behandlingsforløb, og føler det svært og uoverskueligt at håndtere dit sygdomsforløb, de mange kontakter til sundhedsvæsenet, samt at opnå en for dig god livskvalitet, til trods for dine symptomer eller diagnose?

Livskvalitet

KALACARE er ved din side, guider og støtter dig gennem hele dit undersøgelses- og behandlingsforløb. Sammen afdækker vi hvad du har brug for, og vi skræddersyr vores indsats helt efter aftale med dig og eventuelt dine pårørende. Vores faglige indsigt og professionalisme, vil hjælpe dig til at opnå ro og overskud i din hverdag, herunder takle dit sygdomsforløb og have fokus på din livskvalitet.'

Tryghed og overblik

Vi har mange muligheder for at hjælpe dig i din situation, eksempelvis kan vi koordinere din kalender og dine aftaler med sundhedsvæsenet. Vi kan også være ansvarlige for kontakten til din praktiserende læge, sygehuset, hjemmeplejen eller andre sundhedspersoner som indgår i dit undersøgelses- og behandlingsforløb. Vi hjælper dig med at forstå og efterleve de lægefaglige ordinationer og anvisninger så du føler dig tryg under dit undersøgelses- og behandlingsforløb. Ved at vi er din ambassadør, er du ikke alene i din situation, men har en fast sparringspartner. 

Læs mere her om vores priser 

Har du brug for det, er vi der også for dine pårørende og kan aflaste og støtte dem så I bruger tiden sammen kvalitativt og kan være sammen om andet end sygdom.

Læs mere her om vores ydelser til pårørende