Når man rammes af sygdom, trues arbejdsevnen”

Kommuner

Overblik og sammenhæng for den enkelte borger

KONTAKT OS

Når arbejdslivet er truet

Faktum er, jo længere tids sygefravær, jo sværere er det at vende tilbage til arbejdet i helt- eller delvist omfang. KALACARE er af den holdning, at et effektivt og kvalitativt undersøgelses- og behandlingsforløb, er forudsætningen for at jeres beskæftigelsesrettede indsats lykkes. Kompleksiteten opstår, når borgerne har multiple diagnoser, hyppige kontakter til både det offentlige og private sundhedsvæsen, samt har været ramt af sygdom og sygemelding i en længere periode.

KALACARE understøtter den beskæftigelsesrettede indsats

Når vi tager over i forhold til undersøgelses - og behandlingsforløbet, opnår jeres sygemeldte borgere sikkerhed for at vejen gennem sundhedsvæsenet forbliver på rette spor.

KALACARE er fuldt fortrolige med sundhedsvæsenets mange muligheder og forretningsgange, og når vi koordinerer undersøgelses- og behandlingsforløbet skabes der overblik og sammenhæng for den enkelte borger, fordi fejl og misforståelser minimeres.  Ved at vi styrker borgerne i kontakten med sundhedsvæsenet, og under sygdomsforløbet som helhed, skabes det nødvendige fundament for, at der samtidigt frigøres resurser hos borgeren til at tænke i arbejdssammenhænge, og herunder hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Læs mere her om vores ydelser

Kvalitative forløb

KALACARE er et kvalitativt supplement i de borgerforløb, hvor der er brug for en ekstra og professionel sundhedsfaglig indsats i borgerens nærmiljø, og i den direkte kontakt med sundhedsvæsenet.

Vi lægger vægt på at jeres borgere og pårørende er i centrum for vores indsats og vi vil altid agere loyalt i forhold til samarbejdet og de aftaler vi har indgået med jer. 

Læs mere her om os