Danske Regioner foreskriver at fremtidens almen praksis skal kendetegnes ved høj faglighed, dokumenteret kvalitet, optimal service og effektiv ressource udnyttelse”

Praktiserende læger

I et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, guider vi dine patienter

KONTAKT OS

Brug KALACARE

Din praksis er borgernes primære indgang til det danske sundhedsvæsen, hvor du fungerer som gatekeeper for borgernes undersøgelses- og behandlingsforløb.

KALACARE er et kvalitativt supplement i de patient- og pårørende forløb, hvor der er brug for en ekstra og professionel faglig indsats i patientens nærmiljø, og i den direkte kontakt med sundhedsvæsenet. Via et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, guider vi dine patienter og pårørende trygt og hurtigt gennem undersøgelses- og behandlingsforløbet, uanset diagnosen og om forløbet foregår i offentligt eller privat regi.

Læs mere om vores ydelser

Værdi

KALACARE skaber værdi for dig i din praksis ved at dine lægefaglige ordinationer og instrukser følges og efterleves af dine patienter. Patienterne møder velforberedte i kontakten med det øvrige sundhedsvæsen, og vi er samtidig den tryghedsskabende hånd at holde i undervejs i patientens undersøgelses- og behandlingsforløb.

KALACARE lægger vægt på at dine patienter og pårørende er i centrum for vores indsats, og vi vil altid agere loyalt i forhold til samarbejdet og de aftaler vi har indgået med dig. 

Læs mere her om os