Det kan godt betale sig !

Priser

Den første indledende telefonsamtale er gratis, hvor vi sammen afdækker, hvad vi skal hjælpe dig med og hvordan vi hjælper dig bedst muligt.

KONTAKT OS

KALACARE afregner ydelserne ud fra vores tidsforbrug til en fast timepris på kr. 860 excl. moms, alle hverdage i tidsrummet 9.00 – 22.00.

Der afregnes ved påbegyndt halve time. Ved aflysning mindre end 24 timer før den aftalte ydelse, faktureres 50 % af det afsatte tidsforbrug.

I vores forløb hånd i hånd hele vejen afsættes der 2 timer til den indledende samtale, og der afregnes med kr. 1.450 excl. moms.

KALACARE tilbyder en rabatordning, som dækker husstanden

Ved køb af 5 timer, kr. 4.085 excl. moms
Ved køb af 10 timer, kr. 7.740 excl. moms
Ved køb af 15 timer, kr. 10.965 excl. moms

Beløbet betales ved aftalens indgåelse. Rabatordningen er gældende i 6 måneder og eventuelle rest timer refunderes ikke.

Kørsel

Ved kørsel over 10 km, afregnes kilometergodtgørelse efter statens gældende takster, samt tidsforbrug med 50 % af timeprisen. Der pålægges bro- og færgeafgift.

Det med småt

Det vil fremgå af de fremsendte fakturaer, hvad vi har brugt tidsforbrug på udover den direkte klientkontakt.