Persondatapolitik

Velkommen hos KALACARE

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og da vi behandler følsomme persondata, har vi vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

KALACARE er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:                                    

e-mail:kontakt@kalacare.dk eller telefon73707486.

Hvis du fremsender følsomme oplysninger som fx cpr.nr. eller helbredsoplysninger, bør oplysningerne alene sendes i krypteret form.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Hvis du er klient hos os, behandler vi i forbindelse med vores rådgivning oplysninger om dig eller din(e) pårørendes helbredsmæssige forhold og dit eller din(e) pårørendes cpr.nr. Vi kan også behandle oplysninger om andre personlige- , sociale - og økonomiske forhold. Vi behandler også dine kontaktdata herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Formålet med at behandle disse oplysninger er for at kunne rådgive dig og din(e) pårørende bedst muligt i sygdomsforløbet.

Vi behandler dine og eventuelt dine pårørendes almindelige oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (overholdelse af en retlig forpligtelse).

Udover de helbredsoplysninger du selv oplyser os om eller sender til os, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig eller din(e) pårørende fra andre sundhedspersoner, f.eks. praktiserende læge eller speciallæge, hospitalsvæsenet eller andre sundhedsbehandlere, forsikringsselskaber, virksomheder eller kommuner. Vi vil dog altid kun indhente oplysninger om dig eller din(e) pårørende med et udtrykkeligt samtykke fra dig/jer. 

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig og din(e) pårørende til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og f (legitim interesse).

Hvis du er samarbejdspartner eller kunde i  fx kommune, forsikringsselskab eller i sundhedssektoren indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, initialer, afdeling, titel og øvrige kontaktoplysninger. Disse oplysninger behandler vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Videregivelse af oplysninger      
                                                                              Vi opbevarer alle oplysninger sikkert og fortroligt og har tavshedspligt omkring alt, hvad vi erfarer om dig og din(e) pårørende.

Hos KALACARE fungerer vi som et sundhedsfagligt team, og vi udveksler derfor dine helbredsoplysninger internt, hvis det er nødvendigt for at kunne yde den bedst mulige støtte og rådgivning af dig og din(e) pårørende.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din ydelse helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af virksomhed eller af forsikringsselskab, vil vi også udveksle oplysninger i det omfang det er nødvendigt i forhold til at gennemføre betalingerne. Vi vil dog aldrig udveksle helbredsoplysninger om dig og din(e) pårørende med virksomheden eller forsikringsselskabet uden dit samtykke.

Brug af vores hjemmeside

Brug af cookies
Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Vi henviser til vores cookiepolitik.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.                                                                                                     
Dataansvarlig
Dataansvarlige hos KALACARE er Laila Møller og Karina Ramskov Nielsen.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Vi fører optegnelser over den rådgivning vi giver dig, og over selve forløbet, i et år fra den seneste optegnelse i journalen. I særlige tilfælde kan dine oplysninger med dit samtykke opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares i 5 år. Dette følger af § 10 i bogføringsloven.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du har til en enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til, og du har også ret til at få en kopi af data. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til dog som udgangspunkt tidligst 5 år fra seneste kontakt. Anvender du vores kontaktformular på hjemmesiden, gør vi dog opmærksom på, at vi sletter alle dine oplysninger hos os, når vi har besvaret din henvendelse.

Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk. Klager over den sundhedsfaglige behandling behandles af Styrelsen for Patientklager og du kan læse mere herop på https://stpk.dk

 

Webansvarlig:

KALACARE

Laila Møller og Karina Ramskov Nielsen
Skinderskovvej 10, 1. sal, 214, 2730 Herlev
www.kalacare.dk
Telefon 73707486
CVR.nr. 41835680

 

Persondatapolitikken er udarbejdet af

Karina Holmark Uddin
Direktør, cand.jur.
www.legal-support.dk