Medarbejderen er blevet en patient i et stort og komplekst sundhedsvæsen, hvortil virksomheden ikke har adgang, ikke forstår sproget, samt reelt ikke har indflydelse på forløbet eller udfaldet.”

Virksomheder

Virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar, styrker deres CSR og understøtter virksomheden som værende en attraktiv arbejdsplads

KONTAKT OS

Når sygdom rammer

Det rammer både medarbejder og virksomhed, når medarbejderen bliver syg eller er pårørende til et nærtstående sygt familiemedlem. I begge situationer er medarbejderen truet af langtidssygefravær, eller truet på sin arbejdsindsats og trivsel.

Virksomhedens udfordring

Det er bevist at sygefravær og nedsat arbejdsindsats koster både økonomisk og på tidsforbruget for virksomheden. Det er ressourcekrævende at støtte op omkring sin medarbejder, når virksomheden samtidig skal have fokus på den daglige drift og opgaveløsning. Det bør heller ikke underkendes, at det for den enkelte leder ofte opleves som værende svært at håndtere situationen omkring en syg medarbejder, og lederen ofte føler sig utilstrækkelig i forhold til afvikling af sygefraværssamtaler.

Overblik og sammenhæng

KALACARE guider jeres medarbejdere gennem deres sygdomsforløb. Vi holder jeres medarbejdere og eventuelle pårørende i hånden hele vejen. Vores faglige indsigt og ekspertise, vil hjælpe jeres medarbejdere til at opleve ro og overskud i hverdagen så de kan takle deres sygdomsforløb, komme styrkede ud af kontakterne med sundhedsvæsenet, samt bevare fokus på hurtig tilbagevenden til virksomheden eller tilknytningen hertil, under sygdomsforløbet. 

Klient læs mere her og pårørende læs mere her

Medarbejderen i centrum

KALACARE sparer virksomheden tid og økonomi ved at vi holder jeres medarbejdere i hånden under sygdomsforløbet, ligesom vores indsats gør lederens sygefraværssamtaler nemmere og mere overskuelige at gennemføre. Vi lægger vægt på at jeres medarbejdere er i centrum for vores indsats, og har naturligvis tavshedspligt omkring alle personlige og helbredsmæssige forhold, hørende under den enkelte medarbejder. Vi vil altid agere loyalt i forhold til samarbejdet og de aftaler, som vi har indgået med jer som virksomhed.

Læs mere her om os