Vores historie

Kig på denne motorvej og forestil dig at motorvejsnettet repræsenterer sundhedsvæsenet med al sin mangfoldighed og veje

KONTAKT OS

Motorvejsnettet i sundhedsvæsenet

Når vi som billister bevæger os ud på motorvejen og skal fra A til B, tror vi som udgangspunkt, at vi holder os på hovedsporet og hurtigt når vores destination. Sådan er virkeligheden bare ikke altid.

Nedenstående er eksempler som vi alle kender fra motorvejsnettet, hvor vi af forskellige årsager enten må stoppe helt op eller bliver forsinkede. Det samme gør sig gældende, når vi som patienter indtræder i det store og komplekse sundhedsvæsen. Vi vil gerne holde os på hovedsporet i vores undersøgelses- og behandlingsforløb, men virkeligheden er, at vi ofte støder på knudepunkter som forsinker eller helt stopper os.

Eksempler på knudepunkter i sundhedsvæsenet;

Rasteplads
Unødig ventetid, eller ventetidsgarantien ikke overholdes/suspenderes

Krybespor 
Pludselig opstået, uforudsete komplikationer til behandlingen såsom fejlbehandling

Sammenfletning
Flere diagnoser, kroniske lidelser og mange kontakter i sundhedsvæsenet

Frakørsel
Der skal foretages andre/flere undersøgelser undervejs i forløbet, eller der er behov for fornyet vurdering hos den praktiserende læge


Opbremsning i forløbet ved en udsat operation

Spøgelsesbilist
Den ubekendte faktor som frygten for at miste sit arbejde under sygdomsforløbet

Overhaling
Brug af private forsikringer, som ikke altid fremskynder forløbet

Som patient og pårørende forstår man ofte ikke retningen, man mister overblikket og føler sig utryg i takt med at man forsøger at tilpasse sig vejnettet rundt i sundhedsvæsenet. Ofte vil der undervejs i undersøgelses- og behandlingsforløbet opstå situationer, der medfører ændring af retning og kurs. Der kan opstå fejl, uforudsete hændelser, forsinkelser, øget sygefravær med negativ påvirkning af ens levevilkår og livskvalitet til følge.

Tanken bag KALACARE

Vi tager afsæt i vores mangeårige erfaringer som professionelle sygeplejersker, hvor vi har repræsenteret sundhedsvæsenet, ”vejnettet”, men også som privatpersoner, hvor vi selv har stået i den vanskelige situation som enten patient eller pårørende. Gennem årene, har vi stillet os selv spørgsmålet;

Hvad kan sundhedsvæsenet gøre anderledes for at skabe den nødvendige tryghed og overblik hos patienter og pårørende, der befinder sig i det komplicerede vejnet gennem sundhedsvæsenet?”

Fuld fokus på koordinering

Vi ved der er rigtig mange sundhedsfaglige tiltag i forsøget på at løse denne problematik, i takt med at sundhedsvæsenet specialiserer sig og kompleksiteten øges. Der er også stor politisk vilje til at arbejde fokuseret på at skabe sammenhængende patientforløb. Læs mere her

Som sygeplejersker er vi vant til at varetage den koordinerende funktion, og har både overblikket og fagligheden, når det handler om at skabe sammenhæng for patienter og pårørende.

Vi har valgt at opstarte virksomheden KALACARE med fuld fokus på koordinering i patienternes nærmiljø, mellem specialerne og mellem patienternes kontakter til sundhedsvæsenet. For os er det vejen frem mod at sikre patienter og pårørende et sammenhængende forløb i kontakten med sundhedsvæsenet.

KALACARE lægger sig i spidsen for et helt nyt koncept som ikke er set i Danmark før, men er kendt fra andre steder i verden, blandt andet USA.

Læs mere her om vores ydelser