"De 8 nationale mål, sikrer en ambitiøs, fælles retning for udviklingen af sundhedsvæsenet, til gavn for patienterne, og er et centralt omdrejningspunkt for en ny styring af vores sundhedsvæsen med fokus på kvalitet, sammenhæng i behandlingen og patientsikkerhed''

Vores vision

For os er klienten og pårørende i centrum og udgangspunktet for alt hvad vi foretager os. Vores tilgang er at arbejde målrettet og systematisk med at finde de rigtige løsninger, tilpasset vores klienter og pårørendes individuelle behov

KONTAKT OS

Vision

KALACARE vil være det foretrukne valg, når der er brug for overblik og tryghed i sygdomsforløbet

Mission

KALACARE tager afsæt i de 8 nationale sundhedsmål, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner

Læs mere her om de 8 nationale mål

Vi sikrer vores klienter og pårørende kvalitative undersøgelses- og behandlingsforløb ved at;

  • Være ambassadør i kontakten med sundhedsvæsenet
  • Være limen, der binder forløbene sammen
  • Understøtte den lægefaglige undersøgelses- og behandlingsplan
  • Skabe indsigt i egne sygdomsforløb
  • Skabe øget livskvalitet i hverdagen
  • Inddrage relevante samarbejdspartnere

Værdier

KALACARE har fokus på det hele menneske – ikke diagnosen, og tager afsæt i værdierne;

Troværdighed
For os er det vigtigt at agere oprigtige i alle sammenhænge, hvor vi befinder os. Vores faglige kompetencer og menneskelige ekspertise gennemsyrer vores praksis i KALACARE, og afspejler sig i alt hvad vi beskæftiger os med og de relationer vi indgår i.

Tilstedeværelse
Vi sætter en ære i at være fysisk til stede sammen med vores klienter og pårørende, da vi mener det er forudsætningen for den gode relation og kongruent kommunikation. Vi tror på at vores direkte interaktion med vores klienter og pårørende er afgørende for, at lykkes med den fælles indsats.

Tydelighed
Definerede rammer og en klar målsætning er vigtige parametre for os i vores samarbejde med klienter og pårørende. Vi går forrest, agerer rettidigt, træffer beslutninger og har fokus på både de sundhedsfaglige og mentale faktorer, som er forbundet med et sygdomsforløb.

Tillid
Grundsynet i KALACARE bygger på tillid. Vi tror på det bedste i mennesker og at alle har en positiv hensigt med det, de gør. Et samarbejde fungerer ikke uden gensidig tillid. Vi gør hvad vi siger og siger hvad vi gør.